เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท รักษาความปลอดภัย วี.ไอ.พี. โพรเทคชั่น จำกัด

จดทะเบียนวันที่ 11 มีนาคม 2546 ทะเบียนเลขที่ 0125546002416
ทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท

สัญลักษณ์
ความปลอดภัยและมั่นคง

คำขวัญ
ระเบียบดี มีวินัย ใจซี่อสัตย์ คือ คุณสมบัติ ร.ป.ภ. วี.ไอ.พี.

หลักประกันการบริหารงานของบริษัท  เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินผู้ว่าจ้าง

- เป็นสมาชิก สมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
- สมาคมผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย 

- สมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย