ชีวิตและทรัพย์สินของท่านจะปลอดภัย
เมื่อใช้บริการ พนักงานรักษาความปลอดภัย วี.ไอ.พี.