ReadyPlanet.com
dot dot
bulletหน้าหลัก
bulletเกี่ยวกับบริษัท
bulletระบบสายงาน-มาตรฐาน รปภ.
bulletความรับผิดชอบ-สวัสดิการ
bulletอบรม รปภ.
bulletกฎระเบียบข้อบังคับ
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
bulletEnglish vasion.


news
แบนเนอร์ตัวอย่าง


มาตรการและวิธีการ article

 มาตรการและวิธีการให้การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่

            เพื่อวางมาตรฐานและแนวทางในการรักษาความปลอดภัย เกี่ยวกับสถานที่ ที่ถูกต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้

                   ก. การจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกับสถานที่

                   ข. การจัดเขตรั้ว และช่องทางเข้า-ออก อย่างรัดกุม

                   ค. การใช้เครื่องกีดขวางปิดกั้นในทางเข้า-ออก การกำหนดแสงสว่างให้เพียงพอ

                   ง. การกำหนดเขตหวงห้ามเฉพาะ

                   จ. การกำหนดเส้นทาง จุดการจราจรภายใน หรือบริเวณลานจอด

                   ฉ. การควบคุมการเข้า-ออก ของเจ้าหน้าที่ภายใน

                   ช. การกำหนดมาตรการในการเข้า-ออก ของบุคคลภายนอก

                   ซ. การกำหนดมาตรการการป้องกันอัคคีภัย

                   ฌ. การจัดระบบการติดต่อสื่อสารภายใน และการแจ้งสัญญาณภัย

                   ญ. การจัดสายตรวจพิเศษชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image *


สินค้าหรือบริการของเว็บไซต์ กลุ่มที่ 1

สินค้าหรือบริการที่ 2 article
สินค้าหรือบริการที่ 3 articleบริษัท วี ไอ พี โพรเทคชั่น จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 18/58 ซอย จุฬาเกษม ถนน งามวงศ์วาน ตำบล :  บางเขน อำเภอ :เมืองนนทบุรี
จังหวัด :นนทบุรี     รหัสไปรษณีย์ : 11000
เบอร์โทร :  02-561-0733     มือถือ :  086-303-4710
เบอร์แฟ็ก : 02-561-0059 อีเมล : vipgroup2523@gmail.com
เว็บไซต์ :http://www.vipgroup2523.com